Kiedy miejsce mają przeładunki magazynowe Gdańsk?

Przeładunki magazynowe Gdańsk mają miejsce, gdy ładunek lub kontener jest przemieszczany z jednego statku na drugi podczas tranzytu do miejsca docelowego. Przeładowywane kontenery liczą się dwukrotnie w wydajności portu, ponieważ dźwigi nabrzeżne obsługują je w celu rozładunku ze statku przybywającego A i ponownego załadunku na statek wypływający B.

Gdy nie ma (lub jest tylko drogi) bezpośrednie połączenie lotnicze, lądowe lub morskie między importerem a eksporterem towarów. Konsolidacja polega na tym, że gdy małe przesyłki są łączone w dużą przesyłkę, dzielenie przesyłki w porcie przeznaczenia nazywa się dekonsolidacją.

Przeładunek magazynowy odbywa się zwykle w celu zaoszczędzenia pieniędzy na kosztach wysyłki, ale prowadzi to do wydłużenia czasu transportu. Uszkodzenia lub utrata kontenera i ładunku są również bardziej prawdopodobne z powodu załadunku i rozładunku kontenera w punkcie przeładunkowym.

Czym są przeładunki magazynowe Gdańsk? Niektórzy mylą to z ładunkiem w tranzycie, czyli czymś zupełnie innym. Ładunek w tranzycie odnosi się do krajów, które nie posiadają portu morskiego i muszą korzystać z portów innych krajów w celu eksportu/importu swoich towarów. Po załadowaniu ładunku na statek odbiorca otrzymuje konosament z danymi statku. Jeżeli ładunek jest przeładowywany, a odbiorca nie został poinformowany, odbiorca może mieć trudności ze śledzeniem przesyłki więc wykonuje przeładunki magazynowe Gdańsk.