Przedszkole niepubliczne Poznań uczy i rozwija Twoje dziecko

Czym jest rozwój dziecka? Rozwój dziecka to proces, przez który przechodzi każde dziecko uczęszczające lub nie do miejsca jakim jest Przedszkole niepubliczne Poznań. Proces ten obejmuje naukę i doskonalenie umiejętności, takich jak siedzenie, chodzenie, mówienie, pomijanie i wiązanie butów. Dzieci uczą się tych umiejętności, zwanych kamieniami milowymi rozwoju, w przewidywalnych okresach czasu. Dzieci rozwijają umiejętności w pięciu głównych obszarach rozwoju:

– Rozwój poznawczy. To zdolność dziecka do uczenia się i rozwiązywania problemów. Na przykład obejmuje to dwumiesięczne dziecko uczące się odkrywania środowiska rękami lub oczami lub pięcioletnie dziecko uczące się, jak rozwiązywać proste problemy matematyczne.

– Rozwój społeczny i emocjonalny. Jest to zdolność dziecka do interakcji z innymi, w tym pomagania sobie i samokontroli. Przykłady tego rodzaju rozwoju obejmują: sześciotygodniowe dziecko z uśmiechem, dziesięciomiesięczne dziecko machające na pożegnanie lub pięcioletni chłopiec uczęszczający do miejsca takiego Przedszkole niepubliczne Poznań – chłopiec umiejący zmieniać się w grach w szkole.

– Rozwój mowy i języka. Jest to zdolność dziecka zarówno do rozumienia, jak i używania języka. Na przykład obejmuje to 12-miesięczne dziecko wypowiadające pierwsze słowa, dwuletnie nazywanie części jej ciała lub pięcioletnie uczenie się mówienia „stopy” zamiast „stóp”.

– Doskonały rozwój umiejętności motorycznych dziecko nabywa w miejscu jakim jest przedszkole niepubliczne Poznań. Jest to zdolność dziecka do używania małych mięśni, zwłaszcza dłoni i palców, do podnoszenia małych przedmiotów, trzymania łyżki, przewracania stron w książce lub rysowania kredką.

– Rozwój umiejętności motorycznych brutto. To zdolność dziecka do używania dużych mięśni. Na przykład sześciomiesięczne dziecko uczy się siadać z pewnym wsparciem, dwunastomiesięczne dziecko uczy się podnosić na stojaku z meblami, a pięcioletnie dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego Poznań uczy się pomijać.